Piraeus and nearby

Per square meter/euros

More than 5 years old Less than 5 years old

  • Freattyda 600-1000 1300-1650

  • Kaminia 450-700 850-1200

  • Pasalimani 600-1100 1250-1700

  • Piraeus 750-1800 1300-1650

  • Kastela 1300-2000 2100-2900

  • Kallipoli 700-1050 1250-1650

  • Piraiki 800-1250 1400-1650

  • Neo Faliro 650-950 1100-1600

  • Hatzikyrakeio 500-900 1350-1550

Source: RE/MAX March, 2018 survey

 RECENT POSTS: